Chính sách bảo mật thông tin

3.  Chính sách bảo mật thông tin:

   a. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  hoamaicar.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà hoamaicar.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ  về cho hoamaicar.com   để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của hoamaicar.com. 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste  hoamaicar.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

   b. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website hoamaicar.com với khách hàng khi cần thiết;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng  ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại hoamaicar.com;

–   Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 

   c.  Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ . Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  hoamaicar.com.

   d.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau

– CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ DU LỊCH HOA MAI

Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI &amp DỊCH VỤ DU LỊCH HOA MAI cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

– Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra
– Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải

   e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 

– CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ DU LỊCH HOA MAI
– Địa chỉ: 47 Trưng Nhị, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
– Hotline: 0889.200.200 – Email:
   f. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu hoamaicar.com thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website hoamaicar.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, hoamaicar.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, hoamaicar.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
   g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng tại hoamaicar.com được hoamaicar.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân củahoamaicar.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tincá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệucá nhân khách hàng, hoamaicar.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năngđiều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tinhóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên hoamaicar.com
Ban quản lý hoamaicar.com cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủthông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, sốthẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lýhoamaicar.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quanđến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cungcấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Ban quản lý hoamaicar.com cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý hoamaicar.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
   h. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân
khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Banquản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử hoamaicar.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.